USLUGE

QA SERVIS
Naši QA eksperti su odgovorni za kvalitet više od 300 mobilnih sajtova i aplikacija klijenata iz različitih industrijskih grana.

QA usluge predstavljaju fleksibilno i temeljno testiranje, uzimajući u obzir potpuno korisničko iskustvo i olakšan pristup ljudima sa posebnim potrebama. Kombinujući manuelno testiranje i alate za automatizovano testiranje omogućavamo klijentima najbolje korisničko iskustvo kroz različita okruženja i platforme.

Eksperti smo u:

  • Manuelnom i automatizovanom testiranju
  • Reviziji postojećih sistema
  • Testiranju funkcionalnosti, korisničkog interfejsa, performansi
  • Testiranju različitih platformi – desktop i mobilnih sajtova, mobilnih aplikacija, sajtova za osobe sa posebnim potrebama
  • Stvaranju realnih okruženja testiranja koristeći desktop i mobilne uređaje, tablete, gedžete, kao i različite vrste simulacija
  • Pisanju scenarija testiranja
  • Monitoringu sistema i podršci klijentu 24/7